ILLUSTRATIONER til diverse pjecer om byplanlægning i København

I  mit tidlige arbejde som byplanlægger blev jeg ofte "sendt i byen" for at lave tegninger i de områder, hvor man var i gang med planer om forandring - eller bevaring. Dengang reproduktionsteknikken var mere primitiv var der ofte brug stregtegninger, som kunne mangfoldiggøres forholdsvis enkelt og billigt.