top of page
Perf

ILLUSTRATIONER til diverse pjecer om byplanlægning i København

730807 Korsgade
730826 Baggesensgade
730712 Rigensgade
730712 Sct Paulsgade
730913 Inderhavnen
730916 Inderhavnen
730915 Inderhavnen
730917 Inderhavnen
770323 Østre Gasværk
770125 Thyrasgade
901016 Holmbladsgade

I  mit tidlige arbejde som byplanlægger blev jeg ofte "sendt i byen" for at lave tegninger i de områder, hvor man var i gang med planer om forandring - eller bevaring. Dengang reproduktionsteknikken var mere primitiv var der ofte brug stregtegninger, som kunne mangfoldiggøres forholdsvis enkelt og billigt.

bottom of page